TÜDKAD

ASIL ÜYELER
Adalet SÜER
Gülay ECE
Ziynet KOÇEL

YEDEK ÜYELER
Naciye ORUÇ
Güzide ERGENEKON
Gönül AVCI