TÜDKAD

Milli kültürün korunması, gelişmesi, milli birlik ve beraberliğin sağlanması ve sosyal hayata yansıtılmasının yanında, Türk Devlet ve Toplulukları arasında kültürel, sosyal ve iktisadi bütünleşmenin sağlanması davasında, Türk Dünyası kadınının taşıyıcı, koruyucu ve birleştirici gücünü organize hale getirmek, Türk kültürüne sahip çıkma yolunda işbirliği ortamı yaratabilmek amacıyla araştırma ve uygulamalarda bulunmak, Türk topluluklarında yaşayan kültür zenginliklerinin ortak kültür değerleri haline gelmesi için çalışmalar yaparak Türk Dünyası Kadınlarının kültürel bütünleşmesine ve gelişmesine katkıda bulunmak.